Δείτε φωτογραφίες ενδεικτικών έργων που έχουν υλοποιηθεί στον τομέα των φωτοβολταϊκών

100 kw KRINITSA (1)
100 kw KRINITSA (2)
100 kw MANTRA (10)
100 kw MANTRA (11)
100 kw MANTRA (5)
100 kw VASILIKI (2)
100 kw VASILIKI (4)
100kw PIALEIA (4)
150 kw VASILIKI (2)
150 kw VASILIKI NEO (1)
20 kw RAXA (1)
20 kw SOTIRA (2)
200 kw TAXIARXES (1)
200 kw TAXIARXES (5)
200 kw TAXIARXES (7)
40 kw OIXALIA (4)
40 kw OIXALIA (6)
50 kw VASILIKI (3)
50 kw VASILIKI (6)
500 kw  (3)