Η Green Project δραστηριοποιείται στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών και συμβουλών υψηλού επιπέδου, για την υλοποίηση ενεργειακών έργων και επενδύσεων, που αξιοποιούν τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειες (Α.Π.Ε.), με βασική εξειδίκευση στις φωτοβολταϊκές εφαρμογές. Ιδρύθηκε το 2007 από έμπειρους επαγγελματίες και στελεχώνεται από μια ομάδα μηχανικών, οικονομολόγων, νομικών και συμβούλων επιχειρήσεων με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία σε υλοποίηση μεγάλων και σύνθετων τεχνικών έργων με στόχο την πλήρη υποστήριξη και ικανοποίηση των αναγκών των επενδυτών.

Η εταιρία προσφέρει λύσεις, με το κλειδί στο χέρι (turn key solutions), προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις των πελατών, αναλαμβάνοντας τον σχεδιασμό, τη μελέτη, την απαιτούμενη διαδικασία αδειοδότησης, τις διαδικασίες χρηματοδότησης, τη διαχείριση, την εγκατάσταση και την τεχνική και λειτουργική υποστήριξη κάθε επένδυσης. Επίσης παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα ίδρυσης εταιριών που επιθυμούν να υλοποιήσουν επενδύσεις στον τομέα των ΑΠΕ.

Η Green Project δεν αντιπροσωπεύει κάποιο οίκο πώλησης εξοπλισμού και συνεπώς δεν δεσμεύει τον υποψήφιο επενδυτή, αλλά αντιθέτως τον συμβουλεύει, αναλύοντας και αξιολογώντας τα χαρακτηριστικά των συστημάτων και λύσεων που προσφέρονται στην αγορά, έτσι ώστε να έχει ολοκληρωμένη εικόνα για την προμήθεια του κατάλληλου κατά περίπτωση εξοπλισμού. Καθ' όλη την πορεία του έργου βρίσκεται δίπλα στον επενδυτή, παρέχοντας πλήρη και έγκυρη ενημέρωση για την εξέλιξη της τεχνολογίας και των νέων διαθέσιμων λύσεων.

Η πελατοκεντρική φιλοσοφία, η εξειδίκευση, η τεχνογνωσία και η υψηλή ποιότητα υπηρεσιών, προσδίδουν στη Green Project , σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, για να αποτελέσει το ‘δεξί χέρι' κάθε επενδυτή, για την υλοποίηση ενός έργου Α.Π.Ε ακόμα και των πιο εξειδικευμένων προδιαγραφών και απαιτήσεων.