Η Green Project ιδρύθηκε από έμπειρους επαγγελματίες με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, με στόχο την πλήρη υποστήριξη και ικανοποίηση των αναγκών των επενδυτών και την υψηλή απόδοση των έργων.

Προκειμένου να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με το κλειδί στο χέρι (turn key solutions), στην εταιρία λειτουργούν εξειδικευμένα τμήματα Σχεδιασμού και Μελετών, Χρηματοδοτικών Δράσεων, Διαχείρισης Έργων, Αδειών και Υποστηρικτικών Υπηρεσιών, τα οποία στελεχώνονται από μια πολυπληθή ομάδα μηχανικών, περιβαντολλόγων οικονομολόγων, νομικών, και συμβούλων επιχειρήσεων.

Ένα από τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Green Project είναι η συνεργασία με νομικούς, ειδικευμένους στο δημόσιο δίκαιο, το φορολογικό δίκαιο, το δίκαιο των συμβάσεων και των εταιρειών, οι οποίοι υποστηρίζουν τη διαδικασία έκδοσης των απαιτούμενων αδειών και υπογραφής των συμβάσεων με τους αρμόδιους φορείς για την υλοποίηση κάθε επένδυσης. Επιπλέον, υποστηρίζουν συμβουλευτικά τον επενδυτή σε θέματα ίδρυσης του απαιτούμενου από το νομοθετικό πλαίσιο εταιρικού σχήματος και εξετάζουν την πλήρωση των προϋποθέσεων για την ένταξη του επενδυτή σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα.