Η Green Project δραστηριοποιείται στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών και συμβουλών υψηλού επιπέδου, για την υλοποίηση ενεργειακών έργων και επενδύσεων που αξιοποιούν τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειες (Α.Π.Ε.), με βασική εξειδίκευση στις φωτοβολταϊκές εφαρμογές και τα υβριδικά συστήματα.

Προσφέρει λύσεις με το κλειδί στο χέρι (turn key solutions), προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις των πελατών, αναλαμβάνοντας:

  • Τις απαιτούμενες διαδικασίες αδειοδότησης (παραγωγής, εγκατάστασης, λειτουργίας) ή εξαίρεσης από την υποχρέωση άδειας
  • Το σχεδιασμό και τις μελέτες υλοποίησης του έργου ( Business Plan, Περιβαλλοντικές Μελέτες, Τεχνοοικονομικές Μελέτες κτλ)
  • Τη διαχείριση υλοποίησης του έργου ( Project Management )
  • Την εγκατάσταση των συστημάτων ΑΠΕ
  • Τη λειτουργική υποστήριξη και συντήρηση της εγκατάστασης

Παράλληλα προσφέρει και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, όπως:

  • νομική υποστήριξη,
  • σύνταξη και υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης της επένδυσης (πχ. Αναπτυξιακός Νόμος, 4ο ΚΠΣ),
  • χρηματοοικονομική υποστήριξη και συμβουλές
  • καθώς και υπηρεσίες after-sales

Η Green Project σχεδιάζει και υλοποιεί επίσης ολοκληρωμένα αυτόνομα συστήματα παραγωγής ενέργειας για κάλυψη κάθε ανάγκης σε σπίτια και εγκαταστάσεις που δε συνδέονται στο δίκτυο της ΔΕΗ. Στα πλαίσια του σχεδιασμού πραγματοποιούνται μετρήσεις σε σχέση με τις ανάγκες κατανάλωσης ενέργειας χρησιμοποιώντας μία πρωτότυπη συσκευή που αναπτύχθηκε από την Green Project σε συνεργασία με την εταιρία ηλεκτρονικών ZERO - ONE.